Kā tas darbojas?


Sistēmas pielietošanas piemēri reālos uzņēmumos

Lietojot PayTraq, Jūs varēsiet optimizēt arī Jūsu uzņēmuma darbību, ievērojami taupot laiku ikdienas darbību veikšanai.

Sīkvairumtirdzniecība
Dzērienu un pārtikas preču vairumtirdzniecības uzņēmums.

Štats - 2 darbinieki
Grāmatvedība – ārpakalpojumu sniedzošais uzņēmums, viens darbinieks.
Vidējais preču piegādes (izrakstīto rēķinu) skaits mēnesī - 69.
Vidējais preču iepirkumu skaits mēnesī - 4
Vidējais ar saimnieciskiem izdevumiem saistīto citu dokumentu skaits mēnesī - 25.
Pirmdokumentu apstrādes diena grāmatvedim - pirmdiena.
Rēķinu izrakstīšanas diena - katru dienu darījuma brīdī.
Ikmēneša pārskatu iesniegšanas datums - katra mēneša 20. datums (PVN deklarācija un VSAOIe (algas) atskaite).


Ikmēneša darba apjoms un gaita

Personāls
Pārdošanas rēķinu izrakstīšana un sagatavošana - no 2 līdz 5 minūtēm uz katru rēķinu
Preces iepirkumu ievade - no 5 līdz 7 minūtēm uz katru rēķinu
Ārpakalpojumu grāmatvedis
Saimniecisko izdevumu un čeku ievade - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Bankas izraksta imports un apstrāde - no 10 līdz 15 minūtēm nedēļā
Algas aprēķināšana un atskaites iesniegšana - no 5 līdz 10 minūtēm
PVN deklarācijas sagatavošana, pārbaude un iesniegšana - no 10 līdz 15 minūtēm

Kopējais darbaspēka patēriņš

Personāls - vidēji 4 stundas 25 minūtes mēnesī rēķinu sagatavošanai un krājumu uzskaites nodrošināšanai.
Ārpakalpojumu grāmatvedis - vidēji 2 stundas mēnesī grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un atbalstam.

Komercplatību izīrēšana
Uzņēmums nodarbojas ar sava bizness parka attīstību un noliktavas un biroju telpu nodošanu nomā.

Štats - 1 darbinieks
Grāmatvedība - ārpakalpojumu sniedzošais uzņēmums, viens darbinieks.
Izrakstīto rēķinu vidējais skaits mēnesī - 10.
Vidējais ar saimnieciskiem izdevumiem saistīto citu dokumentu skaits mēnesī - 8.
Pirmdokumentu apstrādes diena grāmatvedim - pirmdiena.
Rēķinu izrakstīšanas diena - katra mēneša pirmais datums (automātiski).
Ikmēneša pārskatu iesniegšanas datums - katra mēneša 20. datums (PVN deklarācija un VSAOIe (algas) atskaite).


Ikmēneša darba apjoms un gaita

Personāls
Pārdošanas rēķinu izrakstīšana un sagatavošana ir sistēmas automatizēts process (periodiskie rēķini) un neprasa personāla vai grāmatveža līdzdalību tajā - 0 minūtes uz katru rēķinu
Ārpakalpojumu grāmatvedis
Saimniecisko izdevumu un čeku ievade - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Bankas izraksta imports un apstrāde - no 2 līdz 5 minūtēm nedēļā
Algas aprēķināšana un atskaites iesniegšana - no 2 līdz 5 minūtēm
PVN deklarācijas sagatavošana, pārbaude un iesniegšana - no 5 līdz 10 minūtēm

Kopējais darbaspēka patēriņš

Personāls - vidēji 0 minūtes mēnesī rēķinu sagatavošanai.
Ārpakalpojumu grāmatvedis - vidēji 1 stunda mēnesī grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un atbalstam.

Mazumtirdzniecība
Uzņēmums nodarbojas ar bērnu preču mazumtirdzniecību.

Štats - 9 darbinieki
Grāmatvedība - ārpakalpojumu sniedzošais uzņēmums, viens darbinieks.
Vidējais pārdoto preču skaits mēnesī - 860 vienības
Vidējais čeku skaits - 400.
Vidējais iepirkumu skaits mēnesī - 1.
Vidējais ar saimnieciskiem izdevumiem saistīto citu dokumentu skaits mēnesī - 18.
Pirmdokumentu apstrādes diena grāmatvedim - ikdiena.
Ikmēneša pārskatu iesniegšanas datums- katra mēneša 20. un 15. datums (PVN deklarācija un VSAOIe (algas) atskaite).


Ikmēneša darba apjoms un gaita

Personāls
Pārdoto preču un to apmaksu reģistrācija - nē vairāk par 1 minūti uz katru čeku.
Interneta veikala saņemto pasūtījumu reģistrācija - 0 minūtes, pielietojot tiešo PayTraq integrāciju ar interneta veikalu.
Ārpakalpojumu grāmatvedis
Saimniecisko izdevumu un čeku ievade - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Preču iepirkumu ievade - no 5 līdz 10 minūtēm uz katru rēķinu
Bankas izraksta imports un apstrāde - no 10 līdz 15 minūtēm nedēļā
Kases operāciju un kases grāmatas kārtošana- no 10 līdz 15 minūtēm nedēļā
Algas aprēķināšana un atskaites iesniegšana - no 15 līdz 25 minūtēm
PVN deklarācijas sagatavošana, pārbaude un iesniegšana - no 10 līdz 15 minūtēm

Kopējais darbaspēka patēriņš

Personāls - vidēji 3 stundas 20 minūtes mēnesī rēķinu sagatavošanai un apmaksu ievadei.
Ārpakalpojumu grāmatvedis - vidēji 2 stundas mēnesī grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un atbalstam.

Dizains un izstrāde
Mikrouzņēmums, nodarbojas ar mājas lapu izstrādi un dizainu.

Štats - 2 darbinieki
Grāmatvedība - ārpakalpojumu sniedzošais uzņēmums, viens darbinieks.
Vidējais izrakstīto rēķinu skaits mēnesī - 10.
Vidējais ar saimnieciskiem izdevumiem saistīto dokumentu skaits mēnesī - 2.
Pirmdokumentu apstrādes diena grāmatvedim - 10.datums ikmēnesi.
Ikceturkšņa pārskatu iesniegšanas datums - 15. datums. (MUN)


Ikmēneša darba apjoms un gaita

Personāls
Pārdošanas rēķinu izrakstīšana un sagatavošana - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Saimniecisko izdevumu ievade - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Ārpakalpojumu grāmatvedis
Bankas izraksta imports un apstrāde - no 5 līdz 10 minūtēm mēnesī
Algas aprēķināšana - no 5 līdz 7 minūtēm mēnesī
MUN pārskata sagatavošana, pārbaude un iesniegšana - no 5 līdz 10 minūtēm ceturksnī.

Kopējais darbaspēka patēriņš

Personāls - vidēji 15 minūtes mēnesī pārdošanas rēķinu sagatavošanai un iepirkumu rēķinu ievadei.
Ārpakalpojumu grāmatvedis - vidēji 15 minūtes mēnesī grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un atbalstam.

Mārketings un reklāma
Uzņēmums sniedz mārketinga pakalpojums un nodrošina reklāmu internetā.

Štats - 12 darbinieki
Grāmatvedība - ārpakalpojumu sniedzošais uzņēmums, divi darbinieki.
Vidējais izrakstīto rēķinu skaits mēnesī - 95.
Vidējais saņemto rēķinu skaits mēnesī - 65.
Pirmdokumentu un bankas apstrādes diena grāmatvedim - katru dienu dokumentu saņemšanas brīdī.
Ikmēneša pārskatu iesniegšanas datums - katra mēneša 20. datums (PVN deklarācija un VSAOIe (algas) atskaite).


Ikmēneša darba apjoms un gaita

Personāls
Rēķinu sagatavošana klientiem savā on-line CRM sistēmā un to automātiska pārsūtīšana PayTraq pielietojot API - 0 minūtes uz katru rēķinu.
Ārpakalpojumu grāmatvedis
Bankas izraksta imports un apstrāde - no 1 līdz 5 minūtēm dienā
Saimniecisko izdevumu ievade - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Algas aprēķināšana un atskaites nodošana - no 10 līdz 15 minūtēm mēnesī
PVN deklarācijas sagatavošana, pārbaude un iesniegšana - no 10 līdz 15 minūtēm

Kopējais darbaspēka patēriņš

Personāls - vidēji 0 minūtes mēnesī pārdošanas rēķinu reģistrācijai.
Ārpakalpojumu grāmatvedis - vidēji 3 stundas mēnesī grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un atbalstam.

Jūs vēl neesat pārliecināti vai PayTraq ir piemērots Jūsu uzņēmumam? Vienkārši sazinieties ar mums un mēs pacentīsimies atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem.