Kā tas darbojas?

Sistēmas pielietošanas piemēri reālos uzņēmumos

Lietojot PayTraq, Jūs varēsiet optimizēt arī Jūsu uzņēmuma darbību, ievērojami taupot laiku ikdienas darbību veikšanai.

Kopsavilkums

Ikmēneša darba apjoms un gaita

Personāls
Pārdošanas rēķinu izrakstīšana un sagatavošana - no 2 līdz 5 minūtēm uz katru rēķinu
Preces iepirkumu ievade - no 5 līdz 7 minūtēm uz katru rēķinu
Ārpakalpojumu grāmatvedis
Saimniecisko izdevumu un čeku ievade - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Bankas izraksta imports un apstrāde - no 10 līdz 15 minūtēm nedēļā
Algas aprēķināšana un atskaites iesniegšana - no 5 līdz 10 minūtēm
PVN deklarācijas sagatavošana, pārbaude un iesniegšana - no 10 līdz 15 minūtēm
Business expenses and checks entry – 1 to 2 minutes per document

Kopējais darbaspēka patēriņš

Personāls vidēji 4 stundas 25 minūtes mēnesī rēķinu sagatavošanai un krājumu uzskaites nodrošināšanai.
Ārpakalpojumu grāmatvedis vidēji 2 stundas mēnesī grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un atbalstam.

Kopsavilkums

Ikmēneša darba apjoms un gaita

Personāls
Pārdošanas rēķinu izrakstīšana un sagatavošana ir sistēmas automatizēts process (periodiskie rēķini) un neprasa personāla vai grāmatveža līdzdalību tajā - 0 minūtes uz katru rēķinu
Ārpakalpojumu grāmatvedis
Saimniecisko izdevumu un čeku ievade - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Bankas izraksta imports un apstrāde - no 2 līdz 5 minūtēm nedēļā
Algas aprēķināšana un atskaites iesniegšana - no 2 līdz 5 minūtēm
PVN deklarācijas sagatavošana, pārbaude un iesniegšana - no 5 līdz 10 minūtēm

Kopējais darbaspēka patēriņš

Personāls vidēji 0 minūtes mēnesī rēķinu sagatavošanai.
Ārpakalpojumu grāmatvedis vidēji 1 stunda mēnesī grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un atbalstam.

Kopsavilkums

Ikmēneša darba apjoms un gaita

Personāls
Pārdoto preču un to apmaksu reģistrācija - nē vairāk par 1 minūti uz katru čeku.
Interneta veikala saņemto pasūtījumu reģistrācija - 0 minūtes, pielietojot tiešo PayTraq integrāciju ar interneta veikalu.
Ārpakalpojumu grāmatvedis
Saimniecisko izdevumu un čeku ievade - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Preču iepirkumu ievade - no 5 līdz 10 minūtēm uz katru rēķinu
Bankas izraksta imports un apstrāde - no 10 līdz 15 minūtēm nedēļā
Kases operāciju un kases grāmatas kārtošana- no 10 līdz 15 minūtēm nedēļā
Algas aprēķināšana un atskaites iesniegšana - no 15 līdz 25 minūtēm
PVN deklarācijas sagatavošana, pārbaude un iesniegšana - no 10 līdz 15 minūtēm

Kopējais darbaspēka patēriņš

Personāls vidēji 3 stundas 20 minūtes mēnesī rēķinu sagatavošanai un apmaksu ievadei.
Ārpakalpojumu grāmatvedis vidēji 2 stundas mēnesī grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un atbalstam.

Kopsavilkums

Ikmēneša darba apjoms un gaita

Personāls
Pārdošanas rēķinu izrakstīšana un sagatavošana - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Saimniecisko izdevumu ievade - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Ārpakalpojumu grāmatvedis
Bankas izraksta imports un apstrāde - no 5 līdz 10 minūtēm mēnesī
Algas aprēķināšana - no 5 līdz 7 minūtēm mēnesī
MUN pārskata sagatavošana, pārbaude un iesniegšana - no 5 līdz 10 minūtēm ceturksnī.

Kopējais darbaspēka patēriņš

Personāls vidēji 15 minūtes mēnesī pārdošanas rēķinu sagatavošanai un iepirkumu rēķinu ievadei.
Ārpakalpojumu grāmatvedis vidēji 15 minūtes mēnesī grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un atbalstam.

Kopsavilkums

Ikmēneša darba apjoms un gaita

Personāls
Rēķinu sagatavošana klientiem savā on-line CRM sistēmā un to automātiska pārsūtīšana PayTraq pielietojot API - 0 minūtes uz katru rēķinu.
Ārpakalpojumu grāmatvedis
Bankas izraksta imports un apstrāde - no 1 līdz 5 minūtēm dienā
Saimniecisko izdevumu ievade - no 1 līdz 2 minūtēm uz katru rēķinu
Algas aprēķināšana un atskaites nodošana - no 10 līdz 15 minūtēm mēnesī
PVN deklarācijas sagatavošana, pārbaude un iesniegšana - no 10 līdz 15 minūtēm

Kopējais darbaspēka patēriņš

Personāls vidēji 0 minūtes mēnesī pārdošanas rēķinu reģistrācijai.
Ārpakalpojumu grāmatvedis vidēji 3 stundas mēnesī grāmatvedības uzskaites nodrošināšanai un atbalstam.

Jūs vēl neesat pārliecināti vai PayTraq ir piemērots Jūsu uzņēmumam?

Mēs pacentīsimies atbildēt uz visiem Jūsu jautājumiem.

Sazinieties ar mums